486x15 links
Regulamin

 1. Wysy??anie kartek jest darmowe.
 2. Informacje podawane podczas zak??adania konta i wysy??ania kartek zostan─? wykorzystane jedynie do dzia??a?? do kt??rych zosta??y przeznaczone. Czyli na u??ytek w??asny osoby, kt??ra je wprowadzi??a.
  Wprowadzone do serwisu dane nie zostan─? wykorzystane do ??adnych innych cel??w ani nie zostan─? przekazane osobom trzecim.
 3. Wys??ane kartki starsze ni?? 2 miesi─?ce s─? automatycznie usuwane
  Kartki wysy??ane przez zalogowanych u??ytkownik??w serwisu nie s─? usuwane, usuni─?te mog─? zosta─? jedynie przez ich w??a??cicieli (nadawc??w) w panelu administracyjnym konta.
 4. W celu wy??wietlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z us??ug zewn─?trznych firm reklamowych. W celu dopasowania tematyki reklam do Twoich zainteresowa?? i ich wy??wietlenia, firma korzysta z plik??w cookie. Firmy te mog─? wykorzystywa─? informacje zwi─?zane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wy??wietlania reklam towar??w i us??ug, kt??re mog─? Ci─? zainteresowa─?.
  Kliknij tutaj, aby uzyska─? wi─?cej informacji na ten temat oraz dowiedzie─? si─?, w jaki spos??b mo??esz unikn─?─? wykorzystania informacji przez te firmy.

  Powy??szy zapis w tym punkcie dotyczy reklam Google AdSense, kt??re wy??wietlane s─? w naszym serwisie.

ads

.:: Copyright © 2007-2020 Kartki All Rights Reserved. ::.
Regulamin | FAQ - Cz─?sto Zadawane Pytania
Inne strony zwi─?zane z kartkami...
| ekartki

E-Kartki Elektroniczne